رفتن به محتوای اصلی

خدمت رسانی به خانواده های محروم ،ناحیه یاسر،خراسان رضوی

.

 

 

اردوی پزشکی دو روزه
 پنجشنبه و جمعه
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  ۱۴۰۲/۰۹/۰۳

خدمت رسانی به خانواده های محروم باید به صورت گروه های جهادی و با ارائه خدمات مفید و ارزشمند دل خانواده های نیازمند را شاد بنمائیم.  
 از همه بزرگواران فرمانده محترم ناحیه جناب سرهنگ مدرسی که همیشه به فکر خدمت رسانی به خانواده های نیازمند می باشند ، مسئول محترم بسیج سازندگی ناحیه جناب سروان موسوی زاده ، جانشین محترم حوزه بسیج ۵ یاسر برادر بسیجی جناب آقای انواری فرمانده محترم حوزه بسیج ۶ یاسر جناب سرگرد موسوی و فرمانده محترم حوزه ۶ سمیه سرکار خانم اربابی که با برگزاری جلسات متعدد پیرامون اردوی جهادی پزشکی دو روزه پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ و جمعه ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ شواری محترم حوزه برادر و خواهر که در این دو روز برای بهتر برگزار شدن زحمات فراوانی را کشیدن دیگر عزیزانی که نامشان از قلم افتاده تقدیر وتشکر می نمایم امیدوارم همیشه در طول زندگانی در پناه خداوند متعال موفق و پیروز باشید.  

دسته بندی